Archives

Blog: De groenste weg naar Rome voor openbaar busvervoer

05-04-2018

Het openbaar vervoerlandschap in Nederland is volop in beweging. Niet in de laatste plaats door het Bestuursakkoord zero emissie busvervoer waarin is bepaald dat al het openbaar busvervoer in 2030 emissievrij moet zijn. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dat zien we ook bij de wegen die vervoersautoriteiten bewandelen om emissievrij te realiseren. Maar wat is nu de groenste weg?