Terug naar nieuwsbericht

PitPoint versnelt uitbreiding van schone gasmobiliteit

Persbericht

PitPoint versnelt uitbreiding van schone gasmobiliteit door succesvolle alliantie met branchepartners 
  • PitPoint tekent overeenkomst voor CNG-mobiliteit
  • Gasmobiliteit is direct beschikbaar

Het doel van de ondertekenaars: gezamenlijk de CNG-voertuigvloot in Duitsland vergroten naar 1 miljoen in 2025 en het tankstation-netwerk uitbreiden naar 2.000 locaties

Wolfsburg, 2 mei 2017 – Volkswagen Groep, PitPoint en andere branchegenoten hebben een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend waarmee zij zich committeren aan de uitbreiding van CNG-mobiliteit. CNG staat voor “Gecomprimeerd Natuurlijk Gas” en kan zowel aardgas als regeneratief gas zijn op basis van groene elektriciteit. De ondertekenaars bevestigen de doelstellingen van de in Duitsland geïnitieerde ’Ronde Tafel voor Natuurlijke Mobiliteit’, die in 2016 door het ministerie van Economie werd ingeleid en waarbij vertegenwoordigers van voertuigfabrikanten, de gasindustrie, tankstationexploitanten en vertegenwoordigers van belangrijke retailklanten, vlootbedrijven en de publieke sector samenkwamen.

Met hun bijdragen werken de ondertekenaars samen met andere autofabrikanten om het CNG-wagenpark in Duitsland te vertienvoudigen naar een miljoen voertuigen. Bovendien is het initiatief erop gericht om de uitbreiding van het tankstation-netwerk in Duitsland te versnellen. Het doel is om het aantal te verhogen van 900 locaties naar 2.000 in 2025. Op basis van de EU-richtlijn 2014/94 (de inzet van alternatieve brandstofinfrastructuur) zal de uitbreiding ook in andere Europese landen worden gepromoot.

Volkswagen

“De Volkswagen Groep erkent haar grote sociale verantwoordelijkheid met betrekking tot de energierevolutie. De goede toegankelijkheid maakt aardgas een belangrijk onderdeel van onze strategie met betrekking tot milieuvriendelijke mobiliteit. Door de toevoeging van methaan uit hernieuwbare bronnen kan drijfgas geleidelijk nog groener worden. Dit maakt het ook een belangrijk onderdeel van de energierevolutie in de transportsector op de lange termijn”, vertelt dr. Ulrich Eichhorn, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Volkswagen.

PitPoint

Het Nederlandse bedrijf PitPoint bouwt en exploiteert samen met haar partners een netwerk van tankstations voor de particuliere gebruiker en voor openbaar vervoer, zoals bussen, taxi’s en veerdiensten. Daarnaast investeert PitPoint in waterstofstations en netwerken van elektrische oplaadpunten. Vorig jaar is het bedrijf in Duitsland gestart met de exploitatie van dertien CNG tankstations en gaat het netwerk van ‘clean fuel’-stations op korte termijn fors uitbreiden. “Onze jarenlange ervaring met schoon transport en milieuvriendelijke brandstoffen maakt dat wij in Duitsland een belangrijke rol kunnen spelen als het gaat om schoon vervoer”, aldus Erik Kemink, CEO van PitPoint. “Daar past een top 3-positie op Duitse markt voor CNG-/Groengas-stations bij. Dit initiatief ligt dan ook in het verlengde van de doelstelling van PitPoint om in 2030 100 procent schoon vervoer gerealiseerd te hebben.”

Samenwerking

De bedrijven kwamen samen om de uitbreiding van CNG-mobiliteit te bespoedigen. Dit geldt zowel voor vrachtvervoer als voor openbaar vervoer in steden en gemeenten. De verklaring werd ondertekend door Volkswagen Groep, alsmede E.ON Gas Mobil GmbH, Gazprom NGV Europe GmbH, Gazu GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, Pitpoint B.V. en TOTAL Deutschland GmbH.

De partners streven ernaar om nog meer bedrijven te betrekken bij de samenwerking. Specifieke maatregelen om deze doelen te bereiken worden apart geregeld.

Deze aanpak is in lijn met de alternatieve brandstofstrategie van de Europese Unie en de aankondigingen van de Duitse federale regering in haar onlangs goedgekeurde klimaatbeveiligingsplan 2050.

Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl