Terug naar de nieuwsbrief

Morgen rijdt u

niet meer op diesel, maar op ….?

Wat is de ideale schone brandstof voor u voor morgen? LNG of CNG? Dual fuel of mono fuel? Dat onderzocht TNO.

In het onderzoeksrapport De truck van de toekomst – brandstofbesparing en CO2-reductie anno 2016 evalueert TNO de brandstofbesparende maatregelen die 34 transportbedrijven namen tussen 2010 en 2014. Het gaat hierbij om vrachtwagens die op gas rijden en hybride voertuigen. De gasvoertuigen rijden op LNG (Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas) of op CNG (Compressed Natural Gas, ofwel aardgas onder druk).

Twee brandstoffen aan boord of één?

Voor beide brandstoffen (LNG en CNG) bestaan zowel dual fuel- als mono fuel-uitvoeringen. Bij dual fuel kan behalve op gas ook op benzine of diesel worden gereden, bij mono fuel alleen op gas. De hybride vrachtauto’s hebben een dieselmotor, een elektromotor en een accupakket. Er wordt geen gebruik gemaakt van het elektriciteitsnet zoals bij plug-in hybrides, de accu’s worden bijgeladen door remenergie en de draaiende dieselmotor.

LNG-, CNG- en hybride-voertuigen geeft afvalbranche weer lucht

Rijden op LNG of CNG daagt direct bij aan een schonere lucht omdat er praktisch geen uitstoot van roet en fijnstof meer plaatsvindt. Ook zorgen beide brandstoffen voor 25% minder NOx (stikstofoxide) dan de diesel Euro VI-norm. Uit het TNO-onderzoek blijkt dat LNG- en CNG-vrachtwagens daarnaast tot 10% minder CO2 uitstoten dan hun collega’s op diesel. Bij hybride voertuigen kan het verschil oplopen tot 25% minder CO2. Wel is het zo dat de mogelijke inzet van de voertuigen verschilt.

Voor regionale- of stadsdistributie: CNG monofuel

Door de beperkte actieradius is CNG monofuel vooral geschikt voor het inzamelen van huishoudelijk afval, voor regionale- of stadsdistributie en stadsbussen. Hierbij kan tot 10% brandstof worden bespaard. Door de lagere geluidsproductie zijn er CNG monofuel voertuigen die voldoen aan de zogenaamde ‘Piek-light’ norm. Dit kan voordelen opleveren, zoals het betreden van stadscentra buiten de venstertijden. CNG monofuel voertuigen hebben geen roetfilter nodig om aan de Euro VI eis te voldoen.

Voor korte, dynamische ritten: hybride voertuigen

Hybride voertuigen komen tot hun recht bij nóg kortere ritten: huisvuilinzameling en fijnmazige stedelijke distributie. Juist onder dynamische rijomstandigheden zoals veel remmen en laden en lossen kan 10 tot 25% brandstof worden bespaard. Toch maken de nu nog hoge aanschafkosten van een hybride vrachtwagen het realiseren van een positieve business case tot een uitdaging.

Minder geschikt voor afvalinzameling: LNG en CNG dual fuel

Minder geschikt voor afvalinzameling zijn LNG-voertuigen en trucks op CNG dual fuel. LNG heeft de beste papieren voor lange afstanden, dus nationale of internationale distributie en dan bij voorkeur met een zware belading. Een CNG dual fuel truck wordt vooral succesvol ingezet voor regionale of nationale distributie met de lagere geluidsproductie als extra voordeel.

Nog schoner: Groengas

In het TNO-rapport ontbreekt het nog schonere Groengas. Voertuigen op CNG kunnen zonder aanpassing ook Groengas tanken. En dat is precies wat een aantal afvalinzamelaars al doen. In ons derde artikel leest u hier meer over.

Weten hoe uw wagenpark groener kan worden? PitPoint adviseert.
Neem contact met mij op

Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl