‘Groengas gaat grote vlucht nemen in taxibranche’

Voor de taxisector ziet Pitpoint-directeur Erik Kemink de komende jaren vooral een afzetmarkt ontstaan voor Groengas. Dat gas wordt geproduceerd uit biogas, dat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. Het is een biologische variant van aardgas onder druk (CNG) en heeft tachtig procent minder CO2-uitstoot dan diesel. Auto’s die rijden op CNG kunnen dat zonder aanpassing ook op Groengas.

De overheid heeft zichzelf ten doel gesteld om steeds meer duurzaam in te kopen, ook bij het aankopen van vervoer. Daardoor is er in bestekken vaker aandacht voor duurzaamheidsaspecten en kiezen geïnteresseerde vervoerders er steeds vaker voor de vloot geheel of gedeeltelijk op alternatieve brandstoffen te laten rijden.

“Op dit moment zijn vooral benzine en diesel dominant, maar de komende jaren vindt een omslag plaats naar in eerste instantie Groengas. Elektriciteit volgt daarna”, aldus Kemink. “Momenteel zijn er al bedrijven die op alternatieve brandstoffen rijden. Dat aantal kan de komende tijd alleen maar toenemen.”

Actieradius en kosten zijn geen bezwaar

Voordelen van Groengas zijn volgens Kemink dat er al veel auto’s af-fabriek voor deze brandstof beschikbaar zijn, er een landelijk dekkend netwerk van stations is en de actieradius van deze auto’s groot genoeg is voor het uitvoeren van taxiritten. “Elektrisch rijden is weliswaar ook interessant, maar op dit moment zijn de kosten die daarmee samenhangen nog anderhalf of tweemaal zo hoog.” Voor kortere ritten ziet hij elektrisch rijden wél als een volwaardig alternatief, onder meer dankzij het ruime aanbod van voertuigen.

Schone taxi’s

Hoewel het doelgroepenvervoer een voortrekkersrol vervult, verwacht de Pitpoint-directeur dat de straattaximarkt ook een omslag gaat maken. Reden hiervoor is dat ook voor dat segment diverse voordelen te behalen zijn, vooral in de grote steden. Zo geeft de gemeente Amsterdam schone taxi’s voorrang op een taxistandplaats bij het Centraal Station. Vanaf 1 januari 2018 worden daar zelfs alleen nog maar schone taxi’s toegelaten. Onder ‘schoon’ verstaat men elektrische auto’s, een beperkt aantal typen plug-in hybrides en auto’s op Groengas. Tegelijkertijd zijn er in Utrecht plannen om alleen nog schone taxi’s toe te staan op de busbaan.

Bron: TaxiPro, 29-06-2016

Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl