Terug naar nieuwsbrief

Duurzaam OV

goed voor het milieu én de portemonnee?

Hoe maak je als vervoersautoriteit of vervoerder de juiste ‘groene’ keuzes die niet alleen het milieu, maar ook de eigen portemonnee tegemoet komen? Inzicht krijgen in het aankooptraject is essentieel. Welke schone brandstoffen zijn interessant voor het OV? Welke faciliteiten zijn er nodig om uiteindelijk volledig emissievrij te rijden? Heb je dit scherp, dan weet je ook wat duurzaam OV je gaat kosten. Én kan opleveren.

Financiële voordelen groene vloot Het rijden op eigen afval (Groengas) is, naast goed voor het milieu, ook van positieve invloed op de portemonnees van gemeenten, regio’s en provincies. Zo brengt het de Total Cost of Ownership (TCO; alle kosten die het gebruik van een product met zich meebrengen) van vervoersmiddelen zoals bussen omlaag. Het terugdringen van de uitstoot van CO2 en NOx (stikstofoxide) is alleen in deze methodiek niet goed meetbaar.

Daarom is het beter dit effect te meten aan de hand van zogenaamde ‘schaduwkosten’: kosten van producten en diensten die een maatschappelijk waarde hebben, maar moeilijk in geld uit te drukken zijn. De schaduwkosten geven een indicatie van de maatschappelijke kosten die het terugdringen van de emissie en uitputting van materialen met zich meebrengen. Voor Groengas geldt dat niet alleen de TCO lager ligt dan die van bijvoorbeeld diesel; ook de schaduwkosten zijn aanmerkelijk lager.

Duurzaam OV goed voor de portemonnee

Nog niet alle overheden nemen de schaduwkosten mee bij aanbestedingen. Toch bewijst stadsregio Arnhem/Nijmegen op dit moment al dat duurzaam OV geld kan opleveren. Dat is te lezen in het rapport Visie Duurzaam Regionaal OV. De regio schakelde onlangs over op een OV-vloot op Groengas. Daarmee werd al een toegevoegde waarde van ruim 5 miljoen euro per jaar gerealiseerd, evenals een positieve milieu-impact van 2 miljoen per jaar.

Een goede reden dus voor de rest van Nederland om een voorbeeld te nemen aan deze regio. Samen werken we dan toe naar een volledig zero emissie in 2030.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Pitpoint.
Neem contact met mij op

Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl