DIESEL ERUIT! KAN HET?

Het lijkt wel of ze het hebben afgesproken als vrijwel in koor uit de mond van zowel Marja Versleijen als die van Paul de Winter klinkt: “Er zijn voldoende alternatieve duurzame brandstoffen.” PitPoint, waar Versleijen managing director Nederland is en De Winter Key Accountmanager Fleet, ziet het als haar taak om Nederland te helpen bij de transitie van fossiele brandstoffen naar schonere en duurzamere. “Samen met de verantwoordelijken voor de voertuigen bij organisaties zoeken we naar de beste oplossingen. Zodat Nederland daadwerkelijk in 2030 alleen nog maar op schone brandstoffen rijdt”, vertelt Paul de Winter.

“Een goed en aansprekend voorbeeld van en bedrijf dat bezig is om het wagenpark in versneld tempo te vergroenen, is PostNL”, vertelt Marja Versleijen. PitPoint helpt het postbedrijf hiermee. “We kijken daarbij naar de verschillende vormen van schone brandstoffen, zoals CNG/Groengas, LNG, Waterstof en Elektrisch. PostNL is natuurlijk een bedrijf dat veel vraagt van haar vervoermiddelen. Ze hebben vrachtwagens en bestelbussen die veel en diverse routes rijden. We brengen samen de behoeftes in kaart en kijken dan waar we moeten investeren in nieuwe tanklocaties. PostNL is op haar beurt een ‘launching customer’ gezien de omvang van het wagenpark”, aldus De Winter. Versleijen: “We zijn als PitPoint veel meer dan alleen een leverancier van alternatieve brandstoffen en exploitant van tankstations. We begeleiden bedrijven in het hele transitie traject om duurzamer te worden richting zero emissie.

Toekomst

PitPoint ziet in de verdere toekomst al het vervoer op elektriciteit en waterstof overstappen en investeert in de infrastructuur van Waterstoftankstations en laadinfrastructuur. “Maar CNG – en nog beter, de duurzame variant Groengas – is een mooie stap in de transitie naar Waterstof en Elektriciteit. Groengas is nog relatief onbekend, maar als we eenmaal aan tafel zitten bij fleetmanagers zijn zij zeer geïnteresseerd”, vertelt De Winter als het aanspreekpunt voor wagenparkbeheerders bij PitPoint. “Doordat ik al jaren Fleetowners adviseer begrijp ik waar een Fleetowner behoefte aan heeft , weet ik wat er speelt, welke uitdagingen er zijn en kan ik advies op maat geven.”

”Wij gaan voor een duurzame relatie met onze klanten. PitPoint zet in op 100% schoon vervoer in 2030. Dat kunnen wij niet alleen en is het belangrijk dat bedrijven, organisaties en overheden voorrang geven aan de weg naar zero emissie. Er worden in Nederland jaarlijks gemiddeld 400.000 nieuwe auto’s in gebruik genomen. Dat is veelal zakelijk verkeer, want particulieren kopen grotendeels tweedehands. We maken al een flinke stap naar schoon vervoer als bedrijven, andere organisaties en zeker ook de overheid hun voertuigen vervangen voor schone en duurzame brandstoffen.”, aldus Versleijen.

Wagenparkbeheerdersmaatwerk

De Winter: “Ik merk tijdens gesprekken dat er genoeg uitdagingen zijn in Fleetbeheer. Het opzetten van een duurzaam wagenpark is tegenwoordig een belangrijke pijler, hoe realiseert men een reductie van CO2, NOX en fijnstof, zonder in te moeten leveren op prestaties en actieradius? Groengas is een ideaal alternatief voor bijvoorbeeld diesel. Niet voor niets rijden veel taxi’s al op Groengas, net als dus voertuigen van PostNL. Dat zijn gebruikers die veel van hun wagenpark verwachten. Door goed naar de klant te luisteren, kunnen we echt een transitieplan maken naar zero emissie”.

Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl