Naar alle Best Practices

Den Haag

Best practice

De gemeente Den Haag maakt in de aanbestedingsleidraad gebruik van een beslisboom. Is er een nieuw voertuig nodig? Dan is de eis een elektrisch voertuig of een voertuig op CNG (aard- en groen gas). Pas als deze niet leverbaar of toepasbaar zijn, wordt gekeken naar diesel of benzine – en dan wel zo zuinig mogelijk (energielabel A).

De beslisboom biedt de mogelijkheid om rekening te houden met beperkingen zoals: de leverbaarheid, de benodigde actieradius en het laadvermogen. Ons advies is om bij een beslisboom onderscheid te maken tussen alternatieve brandstoffen o.b.v. de milieuprestatie. Elektrisch als het kan, waterstof of groen gas als elektrisch niet kan etc.

Download - Aanbestedingsleidraad Wagenpark

Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl