x

Cars

De alternatieven zijn er al

Er is geen enkele noodzaak om te blijven rijden op diesel en benzine: de alternatieven zijn er al. Beproefd en bewezen. Zo is er een groot aanbod van auto’s die af fabriek op Groengas/CNG rijden en een netwerk van tankstations met een landelijke dekking. Er komen steeds meer 100% elektrische voertuigen op de markt en ook steeds meer openbare laadpalen. En tot slot bieden verschillende merken al waterstofauto’s. Op dit moment telt Nederland twee openbare tankstations voor waterstof. In Helmond en Rhoon. PitPoint streeft naar een snelle uitbreiding van dit aantal.

Trucks

Met iets anders doe je alles en iedereen tekort

Voor zwaar transport over land is diesel de meest gebruikte brandstof. Maar de nadelen hiervan gaan steeds zwaarder wegen. Een belangrijke is de uitstoot van fijnstof, NOx en CO2 die bij de verbranding vrijkomt. De Euro 6-norm, in 2014 geïntroduceerd, eist nieuwe en kostbare nabehandelingstechnieken van de dieselmotor. Vervoer met CNG en LNG voldoet nu al aan de voorgestelde euro 6 emissie-eisen. Hiermee ‘vergroent’ u uw bedrijf en dit gegeven wordt voor klanten een steeds zwaarwegender argument om voor u te kiezen.

Openbaar en gemeentelijk vervoer

Schonere lucht voor de openbare ruimte

Gemeenten en OV-exploitanten kunnen een belangrijke bijdrage aan de luchtkwaliteit leveren door over te stappen op Groengas/CNG, 100% elektrisch vervoer of waterstof. Daarnaast kunnen deze transportfuncties zo het goede voorbeeld geven aan zakelijke en particuliere automobilisten. Welke brandstof het meest geschikt is, zal per situatie verschillen. Voor stadsbussen, reinigingsvoertuigen en taxi’s zijn al volop businesscases beschikbaar waarbij succesvol werd overstapt op Groengas/CNG.

Varen

Dat doe je schoner op LNG en Groengas/CNG

De scheepvaart moet vanaf 2016 voldoen aan de strengere IMO Tier III NOx emissienormen als ze willen varen in de ‘Emission Control Areas’. Doordat de nieuwe norm een verlaging inhoudt van de uitstoot van NOx met 75% ten opzichte van IMO Tier II NOx kan dit effect niet meer met tuning worden bereikt. De dieselmotoren zullen van kostbare nabehandelingssystemen moeten worden voorzien. Tenzij wordt gekozen om de vervuiling bij de bron aan te pakken en te kiezen voor een andere brandstof: LNG of Groengas/CNG. Door te varen op deze brandstoffen is in de meeste gevallen geen enkele vorm van nabehandeling nodig om ver onder de IMO Tier III NOx emissienorm te komen. Daarbij is LNG voordeliger waardoor de meerinvestering na een aantal jaren is terugverdiend en de operationele kosten van het schip dalen. In praktisch alle scheepvaartsectoren zijn inmiddels succesvolle businesscases van deze schone brandstoffen bekend.

Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl