Terug naar PitPoint PRO

Cases pit

Tankstation voor 85 bussen

Voor Nijmegen ontwierp en bouwde PitPoint één van de grootste Groengas/CNG-tankstations van Europa. Hier tanken dagelijks 85 stadsbussen. Dat is op jaarbasis 3,5 miljoen kilogram brandstof. Het effect hiervan was direct terug te zien in de afname van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) veroorzaakt door verkeer. In het centrum daalde die (van het totale verkeer) met zo’n 20 procent in de drukste straten.

Tankinstallatie voor taxibedrijf BIOS

De overstap van diesel naar duurzaam hoeft niet lang te duren. BIOS Personenvervoer in Haarlem maakte de overstap binnen 3 maanden. PitPoint realiseerde in die periode een tankinstallatie waar 40 voertuigen tegelijk met Groengas worden gevuld. Dit gebeurt ’s nachts op het eigen terrein waarna ze volgende dag afgetankt klaarstaan. Het spreekt vanzelf dat een organisatie voor personenvervoer nooit stil mag staan. Daarom monitort PitPoint de tankinstallatie en het tankproces 24/7. Bij een eventuele storing wordt direct actie ondernomen.

Van en naar Texel met CNG

TESO (Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming) heeft de eerste Europese veerboot die op Groengas/CNG vaart. PitPoint nam de volledige engineering, bouw en exploitatie van het Groengas/CNG-bunkerstation op het Waddeneiland op zich. Hierbij werd zorgvuldig gekeken naar wat de beste plek is voor het bunkerstation. Een juiste landschappelijke inpassing is erg belangrijk voor het aantrekkelijk houden van de toegangspoort van Texel. In de vergunning- en realisatiefase werd dan ook nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, de gemeente Texel en Liander, die de aanleg van de gasleiding voor haar rekening neemt. Het Bunkerstation krijgt zijn gas namelijk via een zeven kilometer lange gasleiding. Hierdoor zijn geen tankwagens nodig om de brandstof naar het eiland te brengen, zoals dit met LNG wel het geval is. Daarnaast maakt de keuze voor Groengas/CNG het mogelijk om op termijn over te schakelen naar 100% Groengas.

Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl