Fossiele brandstoffen uitbannen nu urgenter dan ooit

Het is ‘vijf voor twaalf’ voor het klimaat volgens het uiterst kritische rapport dat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vorige maand publiceerde. Om een wereldwijde ‘klimaatcatastrofe’ te voorkomen moet de opwarming van de aarde beperkt worden tot 1,5 graad, in tegenstelling tot 2 graad, zo waarschuwt het VN-Klimaatpanel. Gezien het feit dat de transportsector verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot, betekent dit wat mij betreft dat we in de eerste plaats het tijdperk van fossiele brandstoffen moeten beëindigen!

Blogs

Gezonde lucht in de stad

19-10-2018

De vorige keer had ik het op deze plek over de campagne van het Longfonds voor gezonde lucht. Een onderdeel van de campagne was dat we mensen opriepen om hun zorgen over luchtvervuiling met ons te delen. Deze zorgen hebben we overgebracht aan alle gemeenten. Inmiddels hebben de gemeenten die aan de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart hebben meegedaan, hun coalitieakkoord gepresenteerd.

Hoe-vraag helpt klimaatakkoord struikelblokken te omzeilen

17-10-2018

Inmiddels heeft het kabinet ‘het fluitsignaal voor de tweede ronde gesprekken aan de sectortafels en in het Klimaatberaad’ gegeven. De vijf zogenaamde ‘klimaattafels’ moeten nu aan de slag met de hoe-vraag, want die is tot nu toe nog nauwelijks aan bod gekomen.

Goed voorbeeld doet volgen

12-09-2018

Bij PitPoint geloven we sterk in de potentie van waterstof. Daarom ben ik ontzettend blij met de recente ontwikkelingen in openbaar vervoersland waar steeds meer ruimte komt voor waterstof als serieuze schone brandstof.

Een goede zomer voor schone brandstoffen in Europa

10-09-2018

Net als velen van u, ben ik inmiddels weer aan het werk na mijn vakantie en kijk ik terug op een mooie zomer. Ook op het gebied van schone brandstoffen waren het zonnige weken. Er zijn namelijk een aantal belangrijke beslissingen genomen voor de transitie naar zero emissie vervoer. Ik licht ze hier graag kort voor u toe.

NVRD: Neem het idee voor een platform serieus!

07-09-2018

In mijn rol als relatiemanager overheid breng ik regelmatig een bezoek aan overheden die onderzoeken hoe hun traject naar duurzaam vervoer eruitziet. Ik merkte de laatste tijd op dat deze overheden en veel andere partijen in de afval- en reinigingsbranche een behoefte delen. Namelijk de behoefte aan een platform waarop informatie kan worden uitgewisseld over duurzame brandstoffen. Hoewel de wil om te verduurzamen bij deze organisaties vaak zeker aanwezig is, weten veel mensen nog niet precies welke brandstoffen er zijn en hoe ze kunnen worden ingezet.

Blog: Met meer laadpalen is Parijs sneller in zicht!

06-09-2018

Terwijl er langzaam een einde komt aan de zomer, ben ik na een fijne vakantie ook weer aan het werk. In de politiek was er de afgelopen weken misschien sprake van komkommertijd, op het gebied van schone brandstoffen is niets minder waar. Goed nieuws is de grote aandacht voor elektrische voertuigen. Zero emissie voertuigen kunnen een belangrijke rol vervullen in het nakomen van de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Maar is het Nederlandse netwerk wel klaar voor deze grote opgave?

Blog: Vakantie of niet; PitPoint blijft zich inzetten voor duurzame mobiliteit

09-08-2018

Ondanks de vakantieperiode gebeurt er in Nederland het nodige. Zo zijn we het langverwachte ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’, dat een maand geleden gepresenteerd werd, nog niet vergeten. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, hebben vijf beleidstafels verschillende voorstellen gedaan tot verduurzaming.

Blog: Europa, vergeet groengas niet op de weg naar zero emissie

12-07-2018

Verduurzaming van transport in Europa is een bittere noodzaak. Er echter niet slechts één ‘silver bullet’ schone brandstof oplossing. Voor iedere markt en ieder voertuig zal de route naar zero emissie er anders uitzien, afhankelijk van beschikbaarheid, betaalbaarheid, en benodigd bereik. Ik roep onze Europese leiders op om naast electriciteit ook groengas in te zetten voor de transitie naar schoon transport.

Blog: Duurzaam inkopen, daar maak je winst mee

21-06-2018

Duurzaam aanbesteden staat bij de overheid hoog op de agenda. Er zijn verschillende aanbestedingsrichtlijnen ontwikkeld om te zorgen dat alle overheidsorganen op een verantwoorde manier inkopen. In de dagelijkse praktijk zie ik echter dat de overheid nog belangrijke stappen kan zetten om via aanbestedingen bij te dragen aan haar klimaatdoelen.

Groengas hoort net als elektrisch en waterstof in het rijtje van groene brandstoffen

19-06-2018

Groengas is onderbelicht als schone en duurzame brandstof. Dat stelt een onafhankelijk rapport van milieu expert Jan Paul van Soest dat eind april veelvuldig in het nieuws was. Om in de toekomstige energiebehoefte te voorzien is de inzet van groengas onmisbaar. Van Soest pleit voor de inzet van groengas in oude huizen en fabrieken. Dit is een nobel streven, en tegelijkertijd ben ik van mening dat een inzet van groengas in bepaalde vervoersmarkten haalbaarder en effectiever is.