Best practices

Wij hebben een viertal Praktijkvoorbeelden van gemeenten die hun eigen wagenpark, leerlingen- en Wmo-vervoer hebben verduurzaamd op een rijtje gezet. 

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden stelt in de aanbestedingsleidraad voor leerlingenvervoer de harde eis: er mogen geen voertuigen ingezet worden die op fossiele brandstoffen rijden. Alléén het inzetten van voertuigen op groen gas of elektrisch is toegestaan.

Download alle aanbestedingsdocumenten

—————————————————————————————————————

den haag

De gemeente Den Haag maakt in de aanbestedingsleidraad gebruik van een beslisboom. Is er een nieuw voertuig nodig? Dan is de eis een elektrisch voertuig of een voertuig op CNG (aard- en groen gas). Pas als deze niet leverbaar of toepasbaar zijn, wordt gekeken naar diesel of benzine – en dan wel zo zuinig mogelijk (energielabel A).

Download alle aanbestedingsdocumenten

—————————————————————————————————————

diemen

De gemeente Diemen kent in de gunning punten toe voor de inzet van verschillende brandstoffen. De punten hangen af van het percentage alternatieve brandstof en de waardering per brandstofsoort. De precieze invulling en waardering kan een gemeente zelf bepalen.

Download alle aanbestedingsdocumenten

—————————————————————————————————————


Regio Zeeuws-Vlaanderen

De samenwerkende gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen kennen in de gunning punten toe voor de inzet van verschillende brandstoffen. De punten hangen af van het percentage alternatieve brandstof en de waardering per brandstofsoort. De precieze invulling en waardering kan een gemeente zelf bepalen.

Download alle aanbestedingsdocumenten

—————————————————————————————————————


alternatief

inschrijver bepaalt mate van duurzaamheid én het moment waarop

Het niet meer inzetten van jonge voertuigen is ook niet duurzaam. Daarnaast zijn met name kleinere ondernemingen niet altijd in staat direct bij de start van een vervoersovereenkomst nieuwe schone(re) voertuigen in te zetten. Om een geleidelijke instroom van schone(re) voertuigen mogelijk te maken, kan een ingroeiscenario wenselijk zijn.

Download ingroeiscenario van schone(re) voertuigen

 


Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl